Stowarzyszenie Dobrzyniacy realizuje projekt pod nazwą „Tradycja chowu i hodowli gęsi rypińskiej wraca na ziemię dobrzyńską” dofinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach konkursu „Ochrona bioróżnorodności naszą szansą - 2011”. Założeniem projektu jest współpraca w zakresie przywrócenia tradycji gospodarskiego chowu rodzimej odmiany drobiu wodnego z wykorzystaniem lokalnego środowiska przyrodniczego (małe zbiorniki wodne, mokradła), przydomowych pastwisk, ściernisk, sadów, rowów, nieużytków i nie przetworzonych pasz (ziarna zbóż, zielonki, kiszonki, okopowe) . Zasoby genetyczne są utrzymywane w  Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych  Drobiu Wodnego w Dworzyskach, skąd zakupiono 300 piskląt.

Do projektu zakwalifikowano 15 gospodarstw rolnych z terenu gminy Brzuze w powiecie rypińskim. Dla każdego uczestnika projektu zakupiono pisklęta – jednodniowe gąsięta, co wiązało się z koniecznością wyjazdu do Dworzysk.  Członkinie KGW oraz inni rolnicy podjęli się odchowu gąsiąt. Wcześniej na spotkaniu inauguracyjnym zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu chowu i hodowli gęsi – prawidłowego żywienia i pielęgnacji. Dla zakupionych gęsi prowadzona jest indywidualna dokumentacja. Zadaniem uczestnika projektu jest ewidencjonowanie przyrostu masy gąsiąt, ilości zużycia paszy, zapewnienie im dobrych warunków odchowu (odpowiedniego pomieszczenia, wilgotności, wentylacji, światła, dobrej paszy, czystej wody).

W wyniku przeprowadzenia projektu osiągniemy cele: powrót gęsi rypińskiej do wiejskiego krajobrazu ziemi dobrzyńskiej, przywrócenie chowu i hodowli gęsi, powrót tradycyjnej gęsiny na stoły, zachowanie tradycyjnej kultury regionu. Promocja i upowszechnienie wiedzy o gęsi rypińskiej może przynieść efekty ekonomiczne (sprzedaż żywych gęsi, tuszek, puchu, piór, rozwój turystyki, przywrócenie tradycyjnych wyrobów kulinarnych).

Stowarzyszenie przeznaczy na realizację przedsięwzięcia około 13.000 zł, z czego 10.000 zł dofinansowała Fundacja Wspomagania Wsi.

Znajdź na stronie

Gęsia galeria

galeriagaleria

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość